TYÖELÄMÄ

Ainejärjestöt pyrkivät järjestämään jäsenistölleen yritysyhteistyötä ja muita linkkejä työelämään myös muissakin muodoissa, eikä Remburssi ole poikkeus. Yksi ainejärjestömme jäsenistölle erityisen näkyvä ja hyödyllinen yhteistyön muoto on alumnitoiminta.

Alumnilla tarkoitetaan valmistunutta, jo työelämässä olevaa henkilöä, joka on opiskeluidensa jälkeen vapaaehtoisesti mukana opiskeluaikaisen ainejärjestönsä toiminnassa mahdollisuuksiensa mukaan. Alumnitoimintaa on esimerkiksi Alumnipäivä, jonka tarkoituksena on saada jo työelämässä olevat remppalaiset kertomaan omista kokemuksistaan, vastaanottamaan kysymyksiä työelämästä ja antamaan hyviä vinkkejä sekä opiskeluun että työntekoon alan opiskelijoille. Alumnit ovat usein myös mukana järjestämässä excursioita eli usein ovat esittelemässä heidän omaa työtään.

Ekskursiolla tai tuttavallisemmin "exculla" tarkoitetaan ainejärjestöjen, yleensä ottaen työelämävastaavan järjestämää yritysvierailua. Remburssin excursiot pyritään kohdistamaan sellaisiin organisaatioihin, jotka tarjoavat työ- tai harjoittelumahdollisuuksia hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneille tai sitä opiskeleville. Excursioilla esitellään siis useimmiten organisaation toimintaa kahvikupposten ääressä, ja ne ovat yleensä ottaen hyvin vapaamuotoisia ja rentoja keskustelutilaisuuksia, joissa mahdollisille opiskelijoita askarruttaville kysymyksille on myös varattu oma aikansa.