ALUMNEILLE

Johtoryhmä ry on alumniyhdistys Lapin yliopistosta johtamisen, hallintotieteen, johtamisen (tai soveltavan) psykologian ja julkisoikeuden oppiaineista valmistuneille. Tavoitteenamme on toimia yhdyssiteenä alumnien välillä sekä vahvistaa heidän yhteyttään Lapin yliopistoon ja nykyisiin opiskelijoihin. Yhdistyksemme voi järjestää:

  • vapaamuotoisia tapahtumia alumneille,
  • jäsenistöä yhdistävää toimintaa ja ylläpitää yhteyksiä muihin toimijoihin,
  • excursioita, alumnipäiviä tai muita nykyisiä opiskelijoita ja alumneja yhdistäviä tapahtumia,
  • mentorointia,
  • opiskelijoiden työelämäyhteyttä vahvistavia aktiviteetteja sekä
  • muita jäsenistöä hyödyttäviä aktiviteetteja.

Johtoryhmä on perustettu vuonna 2022 ja olemme jo järjestäneet yhdistyksen ensimmäisiä aktiviteetteja. Toiminta kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessa jäsenistön toiveita kuunnellen.

Johtoryhmän jäseneksi voivat liittyä edellä mainituista pääaineista kandidaatiksi tai maisteriksi valmistuneet henkilöt. Jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen ja maksamalla jäsenmaksun 20 euroa.

Tervetuloa Johtoryhmään!