OPS-muutos 2024

Opintosuunnitelman muutos syksylle 2024


Olemme saaneet henkilökunnaltamme tiedotteen koskien hallintotieteiden ja johtamisen opintojen opetussuunnitelman muutoksesta, jonka he ovat pyytäneet meitä jakamaan opiskelijoillemme.

Uusi opetussuunnitelma hallintotieteiden ja johtamisen opintoihin on tulossa voimaan syksyllä 2024. HAJO-kandiopinnot tulevat olemaan jatkossakin yhteiset uuden opetussuunnitelman myötä ja kandivaiheen päättyessä tehdään kandidaatintutkinto hallinto- tai yhteiskuntatieteistä. Johtamisen psykologialla ei siis enää ensivuodesta lähtien ole omaa kandiryhmää, mutta sen sisältöjä tulee jatkossakin olemaan mukana perusopinnoissa ja kanditutkielmaan voi myös jatkossa kummassakin pääaineessa sisällyttää siihen liittyvää tematiikkaa.

Maisterintutkinnon pääaineet tulevat pysymään samoina; hallintotieteet, johtaminen ja johtamisen psykologia. Johtamisen psykologian maisterivaiheen pääaineesta tulee poistumaan kiintiö luovuttaessa kandivaiheen johtamisen psykologian ryhmästä vapauttaen resursseja.

Uuden OPS tutkintorakenteet ovat hyväksytty 27.9. tiedekuntaneuvoksen kokouksessa, kurssien sisällöt ja tavoitteet tullaan käsittelemään myöhemmin tämän syksyn aikana. Konkreettisemmat toteutuksen yksityiskohdat sekä siirtymäsäännökset ja korvaavuudet täydennetään kevään aikana.

Syksyyn 2024 asti voimassa pysyy nykyinen OPS ja pääainevalinta tämän syksyn osalta tullaan toteuttamaan totutunlaisesti ja samoilla kiintiöillä kuin ennen. Tuleva muutos kannattaa kuitenkin ottaa huomioon opinnoissa jo nyt, ettei esimerkiksi tämän hetkisiä kursseja jää kesken tai niiden osasuorituksia puuttumaan.

Infoamme lisää tulevasta muutoksesta saadessamme lisätietoa aiheesta. Muistakaa olla kuulolla myös oppiainekahveista, joissa aiheesta voi keskustella lisää henkilökunnan kanssa!