Hallintotieteilijäpäivä 7.4.2017

11.05.2017

Noin kuukausi sitten kokoonnuimme Tampereen, Lapin ja Vaasan hallintotieteiden opiskelijat yhdessä Tampereelle hallintotieteilijäpäivään. Aamun aloitimme yhteiselläpuo aamupalalla ja pian sen jälkeen lähdimme kuuntelemaan päivän luentoja ja alumnipaneelia.


Asiantuntijaluennoilta tärkeää faktaa


Hallintotieteilijäpäivän virallinen osuus aloitettiin Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen luennolla. Luennolla tuotiin esiin hallintotieteilijöiden työllistymistilannetta, työssäkäyntipaikkakuntia ja tuotiin myös vinkkejä työllistymiseen.
Hallintotieteilijöiden suurin työllistäjä on valtio, jolla työskentelee 40 % hallintotieteiden tutkinnon tehneistä. Toiseksi suurin työllistäjä on kunnat, joiden palveluksessa työskentelee noin 30 % valmistuneista. Korkeakouluissa hallintotietelijöitä työskentelee 12 % ja yrityksissä vajaa 20 %.
Kokonaisuudessaan yhteiskuntatietelijöillä selkeästi suurin työssäkäyntipaikkakunta on Helsinki, jossa työskentelee 49 % kaikista yhteiskuntatieteellisestä valmistuneista.
Yhteiskunnallisen alan työttömyydestä todettiin sen verran, että työttömyys on lisääntynyt huomattavasti. Toisaalta työttömyyttä on lyhyinä jaksoina enemmänkin kuin pitempinä jaksoina. Kaiken kaikkiaan yhteiskuntatieteellisestä valmistuneista työttömiä on 8%.
Luennolla annettiin napakoita vinkkejä työllistymiseen. Ensinnäkin jokaisen tulee huolehtia siitä, että tutkinto tulee suoritettua loppuun. Vaikka työelämä vetäisi puoleensa ei tästä saa tinkiä. On myös löydettävä oma, selkeä kiinnostuksen kohde. Lisäksi korostettiin sitä, että on tunnistettava oma osaamisensa ja mietittävä, kuinka konkreettisesti pystyy todistamaan osaamisensa työnantajalle.


Toisella luennolla esittäytyi ja toiminnastaan kertoi Finnish consultin group. Finnish consulting group tarjoaa monipuolisesti erilaisia koulutuksia, yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja julkisen hallinnon kehittämistä. Yritys toimii johtavana kuntasektorin kouluttajana Suomessa ja järjestää näin ollen koulutuksia eri puolella Suomea. Konkreettisia konsulttien tehtäviä on muun muassa olla tekemässä palveluverkkoselvityksiä, kuten selvittää, onko jokin tietty koulu järkevää lakkauttaa vai ei. Lisäksi konsultit tekevät yhtiöittämisselvityksiä ja ottavat kantaa kuntarakenteen muutoksiin.
Konsultin työ on vuorovaikutusosaamista ja asiakassuhdetyötä. Konsultiksi ei ole suoraa tutkintoa mutta juuri hallintotieteilijöitä työskentelee usein konsultteina. Kolmannella luennolla aluetieteiden professori Ilari Karppi kertoi omasta uratarinastaan ja hallintotieteiden merkityksestä.


Alumnipaneelista hyviä vinkkejä ja rohkaisua opiskelijoille


Alumnipaneelin panelistit korostivat erityisesti juridiikan ja talouden osaamista ja suosittelivat niitä sivuaineiksi.
Panelistit korostivat hallintotieteilijöiden tärkeää asemaa työelämässä. Erityisesti tämän päivän ja tulevaisuuden hallinnon muutoksissa hallintotieteilijöiden asema on väistämätön. Tutkinnon arvo tulee panelistien mukaan nousemaan. Lisäksi meidän itsemme tulee olla ylpeitä alastamme ja luottaa itseemme. Lisäksi kannustettiin olemaan aktiivinen ja verkostoitumaan. On tärkeä myös pyytää palautetta esimerkiksi essee suorituksistaan. Tärkeänä vinkkinä eräs panelisti kehotti jo nyt opiskeluvaiheessa katsomaan mitä oman unelmatyön kelpoisuusvaatimuksissa kerrotaan. Tällöin pystyy opintojen aikana suuntaamaan opintojaan parhaiten unelmiensa työpaikkaa silmällä pitäen.


-MarikaYhteistyössä:
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut