Remburssin työelämävierailut 2018

22.12.2018

Maaliskuu 2018 - Lapin Liitto
Maaliskuun alussa Remburssin opiskelijat pääsivät tutustumaan Lapin liittoon, joka on alueen kuntien perustama alueen elinvoimaisuutta edistävä yhtymä. Organisaation tehtävänä on EU:n älykkään erikoistumisen mallin mukaisesti löytää kuntarajat ylittävän yhteistyön avulla Lapin alueen vahvuuksia, joiden kautta voimme luoda ja tukea paikallista yrittäjyyttä ja muuta elinkeinotoimintaa.
Lapin älykkään erikoistumisen malli pohjautuu vahvasti sekä alueen alati kehittyvään matkailusektoriin sekä toisaalta Lapissa maaperässä olevien kaivannaisten hyödyntämiseen. Saimme kuulla excursiolla aluekehityksen asiantuntijoilta siitä, mitkä haasteet Lappia pidättävät kehittymästä, kuten ikärakenteen epätasapainoistuminen sekä toisaalta Lapin ensiluokkaisista mahdollisuuksista, kuten arktisen brändin tuleminen tunnetuksi suurten matkailijamäärien keskuudessa. Excursiolla tulikin saimmmekin uusia näkökantoja ja toisaalta opittujen aiheiden kertaamista nimenomaan aluekehittämisen monilta tasoilta.
Lapin liitto on myös merkittävä työllistäjä erityisesti hallintotiedettä pääaineenaan opiskeleville, joten saimme kuulla tulevaisuuden työmahdollisuuksista organisaatiossa. Paikan päällä yksi liiton asiantuntijoista rohkaisikin meitä opiskelijoita muistuttamalla meitä siitä, että tämä hetki on yksi mielenkiintoisimpia aikoja opiskella yhteiskuntatieteitä, sillä niin monet yhteiskunnalliset megatrendit ja muutokset tapahtuvat yhtä aikaa. Excursio Lapin liitossa oli kokonaisuudessaan antoisa katsaus lähialueen työmahdollisuuksiin elinkeino- ja aluekehittämisen saralla!


Toukokuu 2018 - Pohjolan Osuuspankki
Toukokuussa pääsimme tutustumaan Lapin suurimman finanssialan toimijan eli Pohjolan Osuuspankin toimintaan. Paikan päällä meille oli puhumassa pankin toimitusjohtaja Keijo Posio sekä markkinointiasiantuntija Anu Huhanantti. Saimme kuulla katsauksen Pohjolan OP:n toiminnasta ja sen laajuudesta. Pankki on useiden Lapin alueen osuuspankkien yhteenliittymä ja se työllistääkin Lapissa yhteensä noin 140 ihmistä.
Pohjolan OP on viime vuosina ollut suurien muutosten alla, sillä ryhmätason strategiassa toimintaa on linjattu laajennettavan monille perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolisille aloille, kuten liikkumisen ratkaisuihin sekä terveyspalveluihin. Yleisesti ottaen finanssialaa on viime vuodet keikuttanut muuttuva regulaatio sekä palvelujen digitalisoituminen. Pohjolan OP:n filosofiana onkin tarjota alueen ihmisille ihmisläheiset pankkipalvelut siellä, missä asiakkaat ovat. Merkittävä tekijä kyseisen strategian takana on pankin asiakasomistajuuteen perustuva omistuspohja, mitä esittelijät meillä excursiolla korostavat.
Kuten sanottua, Pohjolan OP on merkittävä työllistäjä Lapin alueella ja pankin edustajat toivat useaan otteeseen esille sen, kuinka jokainen meistä voi löytää itsensä pankin tarjoamalta monipuoliselta tehtäväkentältä. Pankissa kun toimenkuvia riittää niin myynnin, markkinoinnin, varallisuudenhoidon ja rahoituksen kuin lakitoiminnankin saralla. Pankin toimitusjohtaja Keijo Posio kannustikin meitä hyödyntämään Pohjolan OP:n olemassaoloa esimerkiksi kandidaatin tutkielmien sekä pro gradu -töiden ideoijana.


Lokakuu 2018 - Rainmaker Rovaniemi
Syyslukukauden ensimmäinen yritysvierailu suuntautui Rainmakerin Rovaniemen toimistolle. Rainmaker on kasvava taloushallinnon, HR-palvelujen ja telemarkkinoinnin kokonaisratkaisuja tarjoava valtakunnallinen yritys, joka täällä Rovaniemelläkin työllistää toimistollisen verran työntekijöitä.
Rainmakerille tehty excursio oli aiemmista poiketen varsin toiminnallinen: toimiston esimies Markus Kauhanen järjesti opiskelijoillemme CV-klinikan, jossa jokainen osallistuja sai tuoda nykyisen ansioluettelonsa mukanaan ja sai siihen ammattilaisen vinkit. Vinkit tulivat todellakin alan ammattilaiselta, sillä Rainmakerin yksi keskeinen toimenkuva on tarjota henkilöstörekrytoinnin paveluja ja toimiston esimies näkee sitä kautta itsekin useita ansioluetteloja viikossa. Toinen osa iltaa oli Linkedin-koulutus, missä Rainmakerin Rovaniemen toimiston HR-asiantuntija Eevi Pulli esitteli työnantajan tulokulmaa verkostopalvelu Linkediniin. Häneltä saimme konkreettisia vinkkejä Linkedinin käyttämiseen oman osaamisen esille tuomisen työkaluna.
Ja mikä parasta - paikalla oli myös valokuvaajat, jotka ottivat osallistujista virallisia CV-kuvia, jotka saimme tapahtuman jälkeen omaan käyttöömme. Myös Rainmakerin väki kannusti meitä hakemaan työpaikkaa tai harjoittelua heidän organisaatiostaan. Rainmaker on potentiaalinen työpaikka esimerkiksi taloushallinnosta tai HR-toiminnoista kiinnostuneille remburssilaisille. Rainmaker laajentaa valtakunnan laajuisesti nimenomaan näitä osastoja mm. yritysostojen kautta.


Joulukuu 2018 - Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Syyslukukauden viimeinen työelämävierailu toteutettiin historiallisesti yhteisenä oikeustieteiden ainejärjestö Artikla Ry:n kanssa. Vierailu Trafin Rovaniemen yksikköön keräsi yhteensä lähes 50 oikeus- ja hallintotieteilijää, mikä oli osallistujamäärältään vuoden suurin järjestämämme työelämävierailu.
Trafin tehtävänä on vastata Suomessa liikenteen sääntely- ja valvontatehtävistä sekä muun muassa kehittää liikenteen turvallisuutta. Paikan päällä saimme kuulla monipuolisen esittelyn Trafin Rovaniemen yksiköstä. Trafi työllistää myös Rovaniemellä kymmeniä liikenne- ja valvonta-alan ammattilaisia. Rovaniemellä esimerkiksi sijaitsee kokonaisuudessaan Trafin ajoneuvoverotusyksikkö. Paikalla meille oli kertomassa työnkuvastaan sekä oikeustieteilijöitä että Remburssin alumneja jokaisesta pääaineesta. Rovaniemen työntekijöiden lisäksi kuulimme etäyhteyden kautta Helsingissä työskentelevän HR-ammattilaisen arjesta.

Trafin Rovaniemen yksikkö on organisaationa varsin mielenkiintoinen, sillä osaa Rovaniemen tiimeistä johdetaan Helsingin keskusorganisaatiosta. Trafin arkea ovatkin erilaiset videoneuvottelut ja etätyö. Eräs mielenkiintoisimmista asioista Trafin arjessa on ollut viime aikoina erilaiset tehtäväkierrot - eri valtion virastojen välillä on ylläpidetty mahdollisuutta käydä tekemässä töitä tietyn ajan täysin toisessa viranomaiselimessä. Yksi vierailun pääteemoista oli lisäksi se, miten työn tekeminen julkisen viranomaisen palveluksessa on ylipäätään muuttunut vuosien varrella.
Trafilla myös kannustettiin hakemaan Trafin työtehtäviin jo opiskelujen aikana, sillä esimerkiksi tulevana keväänä Rovaniemen Trafille avautuu remburssilaisille otollisia harjoittelumahdollisuuksia. Remburssin excursiovuosi sai Trafilla hienon päätöksen!